Rok za prijavu apstrakata je produžen

Organizacioni odbor konferencije Društva za fiziologiju biljaka Srbije (DFBS) “4th International Conference on Plant Biology (23rd SPPS Meeting)” obaveštava vas da je rok za prijavu apstrakata produžeb do 15. jula 2022.

Pozivamo vas da uzmete učešće u Konferenciji i pošaljete apstrakte prema instrukcijama datim na stranici Konferencije