POZIV ZA SKUPŠTINU DFBS

U skladu sa članom 13. Statuta Društva za fiziologiju biljaka Srbije (u daljem tekstu DFBS), Upravni odbor DFBS saziva skupštinu Društva koja će biti održana 11. juna 2018. godine u 18:30h, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje dnevnog reda za rad Skupštine;
  2. Izbor predsedavajućeg Skupštine DFBS i zapisničara;
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva, održane 26. juna 2017. godine u biblioteci Instituta za biološka istražaivanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu ;
  4. Usvajanje finansijskog izveštaja DFBS za 2017. godinu;
  5. Razmatranje predloga za izmene i dopune Statuta i glasanje o usvajanju novog Statuta Društva.
  6. Dodela nagrada za najbolji studentski rad prezentovan u formi postera na međunarodnoj konferenciji “3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting)”koju DFBS organizuje u Beogradu u periodu od 9. do 12. juna 2018. godine, a u skladu sa članom 3. i 14. Statuta Društva i Odluke Upravnog odbora DFBS (br. 1/2018) od 16.05.2018. godine;
  7. prof dr. Ljubinka Đulafić: IN MEMORIAM prof. dr Mirjana Nešković;
  8. Razno