Konferencija Društva za fiziologiju biljaka Srbije

Društvo za fiziologiju biljaka Srbije (DFBS) i Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” organizuju međunarodnu konferenciju pod nazivom „3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting)”

koja će se održati od 9. do 12. juna 2018. godine u Beogradu, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu (Kapetan Mišino zdanje).
Sve informacije o konferenciji mogu se naći na sajtu Društva za fiziologiju biljaka Srbije (http://dfbs.org.rs/konferencija/), kao i na FB strani Društva (https://www.facebook.com/search/top/?q=serbian%20plant%20physiology%20society).
Rok za slanje apstrakata je 31. mart 2018. godine.