Članovi

Društvo čine pojedinačni članovi i institucije. Indiviualne članove čine biljni biolozi i drugi naučnici zaposleni u naučno-obrazovnim ustanovama, vladinim telima i laboratorijama vezanim za industrijske ili uslužne delatnosti. U članstvo se takođe primaju i strani državljani. Pristup novih članova je pod nadležnošću Upravnog odbora DFBS. Skupština Društva može, takođe, da dodeli počasno članstvo građanima Srbije ili stranim državljanima.

Svi članovi su u obavezi da se upoznaju sa Statutom i da doprinose programskim ciljevima Društva, kao što su promocija i razvijanje naučno-istraživačkih delatnosti i obrazovanja u oblasti biljne fiziologije. Članovi su takođe u obavezi da se pridržavaju svih odluka donetih od strane administrativnih tela DFBS i da redovno plaćaju članarinu.

Svi članovi DFBS imaju sledeća prava: da učestvuju na skupovima i u ostalim aktivnostima Društva; da saopštavaju rezultate svojih istraživanja na skupovima Društva; da objavljuju svoje stručne i naučne radove na internet stranici Društva; da učestvuju u izborima, osim onih u kojima učestvuju isključivo članovi pojedinih administrativnih tela Društva; da budu nominovani i birani u sve Odbore Društva; da učestvuju u radu svih Odbora; da budu zvanični predstavnici Društva; da aktivno učestvuju u promociji i unapređivanju rada Društva.

Članovi DFBS

Počasni članovi:

  • Dr.HrvojeFulgosi, Division of Molecular Biology, Laboratory for Electron Microscopy, RuđerBošković Institute, Zagreb (Croatia)
  • Dr.AngelosKanellis, Group of Biotechnology of Pharmaceutical Plants, Laboratory of Pharmacognosy, Department of Pharmaceutical Sciences, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
  • VáclavMotyka, CSc., Laboratory of Hormonal Regulations in Plants, Institute of Experimental Botany AS CR, Prague (Czech Republic)

Kako postati član?

Članovi se priključuju Društvu popunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine.

Da biste postali član DFBS potrebno je da popunite formular pristupnicu i pošaljete potpisan original redovnom poštom ili skeniranu kopiju putem elektronske pošte. Podaci koji su potrebni za registraciju su: ime i prezime, titula, afilijacija, kontak adresa, broj telefona i faksa, kao i e-mail adresa.

Članarina za 20017. godinu iznosi 1000 din za puno članstvo. Studenti (dodiplomskih, master i doktorskih studija) plaćaju umanjenu članarinu od 500 din. Počasni članovi, kao i penzionisani članovi Društva, oslobođeni su plaćanja godišnje članarine.