Imenovana Komisija za izmene i dopune Statuta DFBS

Na zasedanju Skupštine Društva za fiziologiju biljaka Srbije koja je održana 26. juna 2017. godine u biblioteci Instituta za biološka istražaivanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, imenovana je Komisija za izmene i dopune Statuta DFBS u sastavu dr Snežana Budimir, naučni savetnik IBISS, dr Ivana Dragićević, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dr Danijela Mišić, viši naučni saradnik IBISS. Komisija je pripremila nacrt novog Statuta DFBS, koji je dostupan na sajtu Društva. Članovi DFBS mogu poslati svoje sugestije, komentare i primedbe na nacrt Statuta do 2.juna 2018. godine na adresu: dmisic@ibiss.bg.ac.rs